Konsorcjum Porr (Polska) S.A oraz Tulcon S.A. wybuduje dla zakładu firmy CCC Factory halę magazynową wysokiego składowania wraz z budynkiem administracyjno- socjalnym przy ulicy Strefowej w Polkowicach.

Prace rozpoczęły się w maju i powinny zakończyć się jeszcze w grudniu 2014 r. Projektowana inwestycja przewiduje budowę nowoczesnej hali magazynowej (magazyn wyrobów branży obuwniczej) wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym. Projektowany obiekt w części magazynowej będzie jednokondygnacyjny, natomiast w części socjalno-administracyjnej dwukondygnacyjny.

Hala magazynowa obejmująca trzy podstawowe części: magazyn wysokiego składowania, terminal przeładunkowy oraz przepakownię o łącznej powierzchni 35367,90 mkw.Hale posiadają konstrukcję mieszaną żelbetowo-stalową (stoposłupy i rygle żelbetowe oraz kratownice stalowe).

Budynek administracyjno-socjalny – obiekt powiązany funkcjonalnie z halą magazynową stanowi budynek brzegowy zamykający halę od strony południowej. Budynek dwukondygnacyjny zaprojektowany w technologii prefabrykowanej żelbetowej.