Nowe zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzymał inwestor zamierzający realizować projekt inwestycyjny w woj. kujawsko-pomorskim, w podstrefie Łysomice.

W związku z rozwojem przedsiębiorstwa, zarząd spółki Tioman (produkcja m.in. znaków i tablic drogowych, znaków aktywnych i podświetlanych) podjął decyzję o przeniesieniu działalności do obiektu pozwalającego na rozbudowę parku maszynowego i zwiększenie zatrudnienia i tym samym dającego większe perspektywy dalszej ekspansji rynkowej.

W tym celu zakupiony zostanie obiekt produkcyjny z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowany w Ostaszewie, gmina Łysomice od inwestora U-TEC Poland. Kolejnym etapem inwestycji będzie stopniowe rozszerzanie posiadanego parku maszynowego o innowacyjne maszyny i narzędzia do produkcji konstrukcji drogowych. 

Nowy inwestor poprzez swoją innowacyjną działalność wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach współpracując z zarządami dróg wszystkich szczebli oraz krajowymi i zagranicznymi budowlanymi przedsiębiorstwami drogowymi.