W grudniu zostanie ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie utworzenia terenów inwestycyjnych. Tak zdecydował Zarząd Województwa na posiedzeniu 20 sierpnia. Uczynił to na prośbę samorządów zainteresowanych uzyskaniem dotacji na ten cel. Z kolei na początku przyszłego roku planowane jest ogłoszenie konkursu na inwestycje w ochronie zdrowia.

Pierwszy z konkursów, na projekty dotyczące utworzenia terenów inwestycyjnych, zostanie ogłoszony w ramach podziałania 1.4.1 (Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa). We wtorek, 20 sierpnia – decyzją Zarządu Województwa – został wprowadzony do tegorocznego harmonogramu konkursów. Do podziału będzie 6 mln złotych z RPOWP. To odpowiedź na liczne prośby ze strony gmin, które zamierzają utworzyć nowe tereny dla biznesu i tym samym podnieść atrakcyjność inwestycyjną gminy. Konkurs zostanie ogłoszony w grudniu 2019 roku, natomiast wnioski będzie można składać od stycznia 2020 roku.

W styczniu 2020 roku ma zostać ogłoszony kolejny konkurs – tym razem w ramach poddziałania 8.4.1 (Infrastruktura ochrony zdrowia). Będzie w nim można uzyskać dofinansowanie z RPOWP na inwestycje związane z leczeniem chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, chorób psychicznych. Budżet tego konkursu planowany jest na 20 mln zł.