Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na dwa projekty, dzięki którym Gmina Zabłudów stanie się atrakcyjnym miejscem do inwestowania.

– Poprzednia perspektywa pokazała, że podlaskie samorządy były bardzo zainteresowane tworzeniem terenów inwestycyjnych. W tej perspektywie mamy ponad 150 mln zł na ten cel, choć gminy nie sięgają już po te środki tak chętnie – powiedział wicemarszałek Maciej Żywno. Dodał też, że świetnym przykładem wykorzystania funduszy unijnych na przyciągniecie inwestorów jest np. Białystok, ale gminy, takie jak Zabłudów też muszą mieć szansę na pozyskanie nowych inwestycji.

Zabłudów do tej pory nie posiadał uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Jednak niedługo ma się to zmienić. Dofinansowanie z RPOWP umożliwi przygotowanie 4,5 ha gruntów dla biznesu. W ramach projektu zostanie m.in. wybudowana sieć sanitarna i wodociągowa oraz przebudowana droga prowadząca do terenów inwestycyjnych przy której pojawi się energooszczędne oświetlenie.

Inwestycja ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i zachęcenie firm do inwestowania. Bo nowe inwestycje to również nowe miejsca pracy dla mieszkańców.

– Dla nas, jako gminy, ta inwestycja jest niezwykle istotna, bo jeśli chodzi o wskaźniki społeczno-ekonomiczne, na tle innych gmin wypadamy blado. Chcemy iść drogą rozwoju. Dlatego zapraszamy firmy do współpracy – mówił Adam Tomanek, burmistrz Zabłudowa.

Tereny inwestycyjne w gminie Zabłudów będą miały wiele atutów w postaci np. lokalizacji – niedaleko granicy z Białorusią, w sąsiedztwie stolicy województwa, z dostępem do drogi S19 Kuźnica Białostocka – Białystok – Lublin – Rzeszów, a poprzez obwodnicę Białegostoku, również do drogi S8.

Uzbrojone tereny mają być gotowe do grudnia przyszłego roku. Wartość inwestycji to 1,5 mln zł. Dofinansowanie wynosi 1,1 mln zł.

Uzupełnieniem tego projektu będzie kolejny – polegający na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 19 i budowie drogi dojazdowej (gminnej). Inwestycja ma być gotowa również w grudniu przyszłego roku, a obejmie m.in. budowę energooszczędnego oświetlenia, przebudowę sieci elektroenergetycznej i gazowej. Zakładany efekt to 0,61 km wybudowanych i zmodernizowanych dróg.

Koszt projektu wynosi 3,6 mln zł, dofinansowanie z RPO – 1,1 mln zł. Zabłudów otrzymał te fundusze z puli przeznaczonej dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Projekty dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych są wymagające, zwłaszcza w tej perspektywie. Dlatego gratuluję burmistrzowi i jego pracownikom przygotowania tej inwestycji – podsumował wicemarszałek Maciej Żywno.