Położenie w pobliżu stolicy kraju może przytłoczyć, ale Płock zdecydowanie woli wykorzystywać fakt, że leży 110 km od granic Warszawy, na swoją korzyść. Przy 123 tyś. mieszkańców, prężnie rozwijającym się przemyśle paliwowo-energetycznym i chemicznym (dzięki Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN) i ponad 1000-letniej historii Płock krok po kroku tworzy swój sukces ściśle współpracując z mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby stworzyć nowoczesne miasto otwarte na wyzwania.

Płock nieustannie się rozwija i buduje swoją markę miejsca przyjaznego zarówno do pracy jak i zamieszkania. Dzięki możliwości kooperowania z największymi polskimi firmami i dostępności odpowiedniej jakości firm usługowych i handlowych, Płock jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia biznesu – mówi Jacek Terebus, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji.

Kompetentne wsparcie przy poszukiwaniu nieruchomości

Poszukiwanie lokalizacji pod nową inwestycję jest długotrwałym procesem. Jedną z kluczowych ról odgrywa w tym wsparcie ze strony lokalnych władz. W Płocku nowi inwestorzy mogą liczyć na doskonale przygotowane tereny inwestycyjne i ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy „de minimis”). już wskrótce w mieście zostaną uwolnione kolejne działki pod inwestycje m.in. dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków unijnych na realizację obwodnicy miejskiej i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych.

W Referacie Polityki Gospodarczej Miasta (Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej) każdy potencjalny inwestor otrzymuje informacje o oferowanych w mieście nieruchomościach, projektach inwestycyjnych oraz opiekę nad indywidualnymi przedsięwzięciami. Referat dysponuje bazą ofert inwestycyjnych zawierającą dostępne tereny będące własnością miasta i prywatnych właścicieli. W przygotowaniu znajduje się interaktywna baza ofert inwestycyjnych. Władze miasta gotowe są do tworzenia oferty inwestycyjnej dla konkretnego inwestora. Na podstawie otrzymanych informacji analizowane są dostępne nieruchomości i przedstawiane najlepsze oferty. Miasto pomaga potencjalnym inwestorom na każdym etapie planowania, przygotowywania i realizacji procesów inwestycyjnych, w tym może się włączać w proces scalania nieruchomości oraz wspierać negocjacje z operatorami infrastruktury np. teleinformatycznej.

Atrakcyjne położenie w centrum Polski

Region Polski Centralnej, w którym położny jest Płock, w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, jeśli chodzi o powstawanie nowych powierzchni magazynowo-przemysłowych. W 2018 roku, zgodnie z danymi firmy Axi Immo, w regionie powstanie 566 tyś. mkw. powierzchni magazynowej. Polska Centralna, poza tradycyjnie popularnym Górnym Śląskiem, jest obecnie najbardziej pożądanym regionem dla deweloperów obiektów magazynowo-przemysłowych. Świadczy o tym chociażby poziom pustostanów wynoszący zaledwie 3 proc. Zalety regionu to strategiczne położenie, dobre połączenia z resztą kraju (m.in. autostrada A1) oraz dostępność siły roboczej.

- Jako silny gospodarczo ośrodek, Płock ma bardzo szeroką strefę oddziaływania regionalnego, a jego obszar funkcjonalny zawiera 3 duże okoliczne powiaty – płocki, gostyniński i sierpecki. W ich prawie 210 tys. społeczności średnie bezrobocie wynosi 15,6 %.- co stanowi duże zaplecze dla rynku pracy miasta – mówi wiceprezydent Jacek Terebus.

W Płocku terenem dostępnym pod zabudowę produkcyjno-magazynową jest osiedle Trzepowo, z działkami gotowymi pod inwestycje typu greenfield. Około 110 ha pozwala na zabudowę magazynową, produkcyjną lub składową, jak również na inwestycje w energetykę konwencjonalną lub odnawialną.

W pobliżu Trzepowa znajduje się niewielkie lotnisko sezonowe, które może być przekształcone w lotnisko ogólne (general aviation).Dla firm logistycznych i produkcyjnych ważną przewagą konkurencyjną jest możliwość oferowania transportu lotniczego. Nic dziwnego zatem, że coraz częściej wokół lotnisk powstają duże centra logistyczne. Rośnie również znaczenie regionalnych portów lotniczych. Zgodnie z danymi Związku Regionalnych Portów Lotniczych w tym roku ruch pasażerski na regionalnych lotniskach wzrósł o 17 proc.  Na razie na płockim lotnisku Płocku Aeroklub Ziemi Mazowieckiej planuje budowę drogi startowej o utwardzonej powierzchni . Rozwój lotniska to również szansa dla wykorzystania 78 ha gruntów otaczajacych jego teren pod inwestycje przemysłowe, centra logistyczne i budynki usługowe, takie jak hotele czy centra konferencyjne.

Zielony Płock

W 2018 roku miasto przyjęło „Strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030 roku“. W wizji Płocka przyszłości jedną z kluczowych ról gra dbałość o zdrowy tryb życia mieszkańców i aktywne zaangażowanie w sport. Służyć temu ma m.in. rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie atrakcyjnych terenów zielonych. Miasto szuka inwestorów zainteresowanych inwestycjami w sport i rekreację. Do zagospodarowania jest przykładowo nabrzeżny obszar Wisły o pow. ponad 80 ha, gdzie mogą powstać obiekty hotelowe, rekreacyjne i gastronomiczne. Już teraz znajduje się tam molo, przystań jachtowa i kąpielisko miejskie. Innym interesującym dla inwestorów terenem jest obszar jaru rzeki Brzeźnicy o powierzchni 170 ha. Mogą tam powstać ścieżki rowerowe, stok narciarski lub park edukacyjny.

Miasto innowacji

Kolejnym kierunkiem rozwoju wskazanym w płockiej strategii rozwoju jest stworzenie dynamicznego hubu innowacji i technologii. Jednym z elementów pozwalających na osiągnięcie tego celu jest prężnie działający Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. PPP-T oferuje około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Na terenie Parku funkcjonuje Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralne. Park dysponuje również nowoczesną i ogólnodostępną infrastrukturą biurową oraz szkoleniowo-konferencyjną w Centrum Administracyjnym o powierzchni ponad 5000 mkw. Tereny inwestycyjne Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN a także czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej. Przestrzeń dla inwestorów objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oferuje grunty przeznaczone na działalność produkcyjną, składową, magazynową i usługową.

- Oferowane działki są w pełni gotowe do zainwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz mają odpowiednią powierzchnię pod projekty inwestycyjne o różnej wielkości i o różnym poziomie nakładów kapitałowych, czy  skali zatrudnienia. Profil pożądanych inwestorów PPP-T definiowany jest przez istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie szeroko pojętej gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi – mówi Zastępca Prezydenta Płocka.

Na terenach Parku działają już firmy z branży chemicznej, przetwórstwa chemicznego, montażowej, izolacji przemysłowych, obróbki metali, przetwórstwa stali i ekspedycji wyrobów stalowych, dystrybucji części dla rolnictwa i przemysłu, czy specjalistycznych usług inżynierskich.