Piekarnia Tyrolska Jarosław Goszczycki Sp. z o.o. otrzymało 9.12.2016 r. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Barczewie.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie nowego zakładu, w którym produkowana będzie innowacyjna grupa pieczywa. Oryginalne produkty piekarni powstaną w oparciu o wdrożenie wyników prac B+R oraz zgłoszenie receptur do urzędu patentowego. W wyniku realizacji projektu na terenie Strefy poniesionych zostanie 20 mln zł oraz zatrudnionych zostanie 35 nowych pracowników. Planowane zakończenie inwestycji to 31.12.2020 r.

Piekarnia powstała w 1989 roku, a jej nazwa powstała w wyniku zakupu sprzętu  z Austrii z okolic Tyrolu. Zakład posiada obecnie  trzy piece typu MIWE-THERMOROLLOMAT, które gwarantują  najwyższą jakość pieczywa. Miwe to światowy potentat i lider w branży produkcji urządzeń do pieczywa z tradycją sięgającą blisko 100 lat. Obecnie firma posiada 100 sklepów w województwie warmińsko-mazurskim i planowane jest uruchomienie kolejnych. Od momentu powstania przedsiębiorstwa co roku odnotowywany jest wzrost zapotrzebowania na wyroby Piekarni Tyrolskiej.