W Opolu rozmawiano o rozwoju specjalnych stref ekonomicznych oraz o planach utworzenia opolsko-wałbrzyskiej strefy ekonomicznej. Głos zabrała m.in. wiceminister gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klich.  

W spotkaniu uczestniczyli szefowie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) z Wałbrzycha i Katowic. Rozmawiano o roli, jaką odgrywają SSE, oraz o planach utworzenia opolsko-wałbrzyskiej SSE w ramach projektu Specjalnej Strefy Demograficznej.

Na zebranie zaproszona została wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik, która pomysł utworzenia opolsko-wałbrzyskiej SSE uważa za bardzo realny i potrzebny. Wiceminister mówiła o etapach planowanych zmian, które są konieczne do przekształcenia wałbrzyskiej SSE w strefę opolsko-wałbrzyską. W jej tworzenie mają się włączyć samorządy lokalne.

Podkreślano też ważność dążeń do pozyskiwania inwestorów i ich obsługi. Te zadania z kolei ułatwia Opolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Poruszony został również temat nowej perspektywy finansowania na lata 2014–2020 oraz pozyskiwania funduszy unijnych przez SSE.