VI Forum Liderów PPP - Podsumowanie konferencji

  • 21 lipca 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

VI Forum Liderów PPP

Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud zauważył, że sukces projektów PPP zależy od nastawienia promotorów. 

– Zdarzają się projekty gdzie włodarze samorządów są ambasadorami PPP w Polsce. Pamiętam wahania Piastowa, gdzie rozważali czy robić PPP, czy może nie, bo pierwszy przetarg się nie udał. I co się wydarzyło. Wójt z Wiązownej, gdzie wcześniej zrealizowaliśmy projekty szkolne wspólnie z Siemensem, pojechał do Piastowa i był tam ambasadorem PPP - przekonał włodarzy Wiązownej do tego, że nie trzeba się bać, że są to projekty które są realizowalne, że powstają w dobrym tempie, rzadko kiedy są opóźnienia. Należy pokazać, że te projekty się udają. – powiedział Mirosław Józefczuk.  

Marek Kuzaka, Prezes Zarządu firmy AMS ocenił, że ważnym usprawnieniem na etapie zarządzania byłaby minimalizacja biurokracji i jednoetapowa decyzyjność po stronie publicznej. – Jedno okienko dla obsługi projektów to klucz do sukcesu realizacyjnego, a potem takiego, żeby można było się cieszyć efektem. – powiedział Marek Kuzaka.

– Rozmowy ekspertów w trzecim panelu dyskusyjnym poświęcone były możliwości pozyskania atrakcyjnego i długoterminowego finansowania w projektach PPP. Jakość tego finansowania, w szczególności jego koszt, decydują często o możliwości realizacji projektu PPP. Znajomość oczekiwań instytucji finansowych pozwala osiągać pewną równowagę pomiędzy alokacją ryzyk w tego typu projektach, a optymalnym kosztem finansowania, który zwyczajnie zmieści się w budżecie zamawiającego. – ocenił moderator dyskusji Przemysław Szulfer z firmy Warbud. 

Sławomir Liskiewicz z Pekao SA podkreślił, jak ważna jest konsultacja projektu z bankiem już na wczesnym etapie jego planowania.

– To co my sugerujemy zawsze i tym bardziej jeżeli mówimy o projektach nowych i dużych, to konsultacja z rynkiem, nie tylko rynkiem partnerów prywatnych czy podmiotów prywatnych, które mogą wykonywać takie zadania, ale też z rynkiem finansowym. Jednak moderator zauważył, że istnieje powszechna opinia o braku zainteresowania banków konsultacjami projektów na ich wczesnym etapie. – powiedział Sławomir Liskiewicz.

– Partnerzy powinni wykonać odpowiednią analizę przedrealizacyjną zanim zwrócą się o opiniowanie finansowe, aby uwiarygodnić projekt i temu służy ocena efektywności. Strona publiczna powinna chcieć ją wykonać, a nie tylko musieć. – ocenił Maciej Ziomek z firmy EY. – Sama analiza powinna być przekrojowa i uwzględniać różne aspekty biznesowe, aby mieć kompleksową wiedzę na temat projektu. Taka analiza będzie chętnie analizowana przez banki. – dodał Ziomek.

Podzielając tę opinię, Anna Łopaciuk z BGK oceniła, że bank może ocenić projekt dopiero wtedy, kiedy ma pewne konkretne informacje. 

– Posiadanie ramowej koncepcji zaspokojenia potrzeby inwestycyjnej jest momentem, kiedy można już skorzystać z porady banku na temat w jaki sposób ukształtować projekt, aby uzyskał on finansowanie. Dialog konkurencyjny jest już tym etapem, w którym instytucje finansowe powinny być w temacie. – powiedziała Łopaciuk. 

O praktycznych aspektach konsultacji z instytucjami finansowymi opowiedział Konrad Nowak z MPEC Olsztyn, realizujący największe w Polsce przedsięwzięcie PPP, który przyznał, że podczas przygotowywania projektu spotkał się z niemal wszystkimi bankami w Polsce na różnych etapach przygotowania projektu, czego efektem było zrozumienie problematyki „bankowalności”. 

O praktycznych aspektach konsultacji z instytucjami finansowymi opowiedział Konrad Nowak z MPEC Olsztyn, realizujący największe w Polsce przedsięwzięcie PPP, który przyznał, że podczas przygotowywania projektu spotkał się z niemal wszystkimi bankami w Polsce na różnych etapach przygotowania projektu, czego efektem było zrozumienie problematyki „bankowalności”

– Byliśmy zdecydowanie bardziej już nastawieni na słuchanie, zrozumienie tego, że ta druga strona w tak długim kontrakcie też ma swoje problemy, swoje ryzyka, które musi jakoś zaadresować. Trzeba je wspólnie podzielić, a z drugiej strony też nasza pozycja negocjacyjna była inna, bo po rozmowach z bankami, wiedzieliśmy o co chodzi. Zrozumieliśmy zagadnienia struktury finansowej. Mówiąc krótko, partner prywatny nie mógł nam wszystkiego, że tak powiem kolokwialnie „wcisnąć”. – powiedział Nowak.

Rozwiązaniem kwestii dobrania odpowiedniej struktury projektu może być standaryzacja dokumentacji projektowej, o czym mówił Arkadiusz Lewicki z BGK 

– Na pewno standaryzacja jest niezbędna, żeby ułatwić podejście i skorzystanie między innymi z instrumentów, które niesie nam też nowa perspektywa finansowa, bo apetyt sektora bankowego w dużej mierze będzie lewarowany również tym, jak to czasami nazywamy, dopalaczem unijnym. – powiedział Lewicki.

Ostatni panel był dyskusją o transporcie publicznym w formule PPP na przykładzie „krakowskiego szybkiego tramwaju”. Umowę na realizację podpisało z Zarządem Dróg Miasta Krakowa konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhu Projekt. Spłata zobowiązań finansowych ma być pokryta ze środków własnych miasta, wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środków unijnych z perspektywy 2021-27. W oparciu o krakowskie doświadczenia powstaną wytyczne do pozyskiwania finansowania takich przedsięwzięć w tym wariancie. Dyskusję moderował mecenas Marcin Bejm z kancelarii CMS. 

Dlaczego ZDMK zdecydował się na realizacje inwestycji w tym modelu? Jak wskazał dyrektor Marcin Hanczakowski, główną przyczyną była chęć podziału ryzyk oraz niższy koszt realizacji inwestycji. 

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów