Forum Liderów PPP: Rozwój rynku PPP w Polsce wymaga aktywnego wsparcia nowego rządu

  • 3 lipca 2024
  • TerenyInwestycyjne.info

Forum Liderów PPP (fot. materiał prasowy)

W Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Forum Liderów PPP, poświęcona infrastrukturze krytycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w kontekście jakości inwestycji, jej odporności oraz zarządzania kryzysowego. Eksperci zaprezentowali niezbędne rodzaje partnerstwa, potencjalne współprace, mapowanie interesariuszy, podział ryzyk, elementy zapewniające odporność inwestycji, warunki umów i efektywne zarządzanie projektami. 

Konferencja zgromadziła kluczowych przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, w tym prezydentów miast, prezesów spółek państwowych, dyrektorów szpitali, inwestorów, instytucje finansowe oraz doradców. Głównym tematem było partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w rozwoju infrastruktury oraz zarządzaniu kryzysowym, zwłaszcza w kontekście bieżących wyzwań geopolitycznych i energetycznych. Senator Adam Szejnfeld otworzył wydarzenie przemową inauguracyjną.

Dyskusje panelowe obejmowały szeroką gamę tematów, od polityki energetycznej i jej wpływu na bezpieczeństwo państwa, po strategie przyciągania inwestycji w odnawialne źródła energii. Pierwszy panel pt. “Bezpieczeństwo i odporność: Potencjał wykorzystania PPP w zapewnieniu integralności infrastruktury” moderował Tomasz Korczyński, kierujący praktyką Infrastruktury i Kontraktów Publicznych warszawskiego biura Greenberg Traurig. Panel był doskonałą okazją do przybliżenia słuchaczom znaczenia infrastruktury krytycznej w obecnych trudnych i nieprzewidywalnych czasach oraz wielowątkowej dyskusji na temat możliwości wykorzystania formuły PPP na potrzeby realizacji projektów z taką infrastrukturą związanych. W panelu głos zabrali Natalia Olszewska, Lider Zespołu PPP Wydziału ds. Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Łodzi, Tomasz Kopiec, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Marcin Borek, Dyrektor Departamentu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura Transport i Logistyka Banku Gospodarstwa Krajowego. Taki dobór panelistów sprawił, iż możliwe było spojrzenie na zagadnienia z wielu, niekiedy różnych perspektyw. Poruszono też kwestie budowania wewnętrznych kompetencji po stronie publicznej, tworzenia zespołów multidyscyplinarnych tak, aby adekwatnie reagować na potrzeby projektowe, zabezpieczając kapitał ludzki po stronie publicznej. Szeroko analizowane były kwestie aspektów finansowych związanych z realizacją projektów PPP, w tym w infrastrukturze krytycznej. Powrócił jak rzeka temat niewystarczającej ilości projektów, przy tak dużym potencjale rynku i od lat niesłabnących potrzebach infrastrukturalnych.

Drugi panel pt. “Pięć kluczowych rekomendacji dla nowego rządu i potencjał rozwoju rynku PPP w Polsce” moderowała prof. Katarzyna Sobiech-Grabka z SGH. Uczestnikami panelu był Wicemarszałek Senatu, Maciej Żywno; Łukasz Wypych, Senior Investment Manager w Gulemark Heavy Industries Construction & Contracting, Joanna Sekuła, Senatorka RP oraz Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura Transport i Logistyka Banku Gospodarstwa Krajowego i Konrad Nowak, Prezes zarządu MPEC Olsztyn. Paneliści omówili projekty PPP, w których brali udział, podkreślając rolę dobrze przygotowanego zespołu u partnera publicznego i znaczenie pamięci instytucjonalnej w jednostkach publicznych. Przedstawicielka BGK potwierdziła zainteresowanie Banku finansowaniem dobrze przygotowanych projektów pakietowych. Wymieniono projekty, takie jak termomodernizacja w Sosnowcu, budowa bloku komunalnego w Małkini Górnej, instalacja termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie oraz budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Rekomendacje dla rządu obejmowały m.in. opracowanie i wdrożenie strategii systemowych PPP w wybranych sektorach, uwzględnienie PPP w polityce zakupowej administracji rządowej, wdrożenie formuły hybrydowej oraz zwiększenie transparentności i standaryzacji projektów, co umożliwiłoby wzorowanie się na najlepszych zrealizowanych projektach. Zwrócono uwagę na potrzebę wykorzystania narzędzia wstępnych konsultacji rynkowych, co pozwoliłoby na szybką weryfikację założeń projektowych z rynkiem. Wicemarszałek Senatu zapewnił o otwartości Ministerstwa na konsultacje z rynkiem, doradcami, podmiotami publicznymi i środowiskiem akademickim.

Partnerami wydarzenia byli: Bank Gospodarstwa Krajowego, Gulermak Heavy Industries Construction & Contracting oraz AMS S.A. Forum Liderów PPP co roku umożliwia nawiązanie kontaktów między decydentami, samorządami, przedsiębiorstwami oraz ekspertami PPP, co jest kluczowe dla realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych w modelu PPP w Polsce.

Więcej: www.forumliderowppp.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów