Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni w formule PPP?

  • 3 lutego 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Port Gdynia (fot. (ZMPG)

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.,) rozpoczyna badania rynku partnerów prywatnych i instytucji finansujących, w związku z planowaną inwestycją „Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia” w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Przewidywane nakłady inwestycyjne na budowę Portu Zewnętrznego wyniosą około 787 mln EUR. Inwestycja ma być zakończona do 2028 r.

Projekt jest strategiczną inwestycją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., dodatkowo umieszczony został w rządowym projekcie Programu Rozwoju Polskich Portów Morskich. Jego koncepcja zakłada budowę nowego głębokowodnego terminalu portowego, na którym zlokalizowany ma być terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej 2,5 mln TEU rocznie, umożliwiający obsługę oceanicznych statków kontenerowych o parametrach Baltimax.

Preferowaną formułą realizacji projektu jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne, w ramach którego partner prywatny:

  • zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę wchodzącą w zakres projektu;
  • sfinansuje koszty projektowania i budowy;
  • będzie utrzymywał i eksploatował wytworzoną infrastrukturę lub jej część – w tym zakresie rozważane jest przeniesienie ryzyka popytu na partnera prywatnego i mechanizm wynagrodzenia oparty na przychodach z tytułu eksploatacji i zarządzania terminalem.


Jest to jedną z największych planowanych inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizowanych w Polsce w najbliższym czasie.

Badanie rynku jest elementem oceny efektywności projektu, przeprowadzanej przez doradcę transakcyjnego (konsorcjum w składzie: EY, WYG International, Domański Zakrzewski Palinka) i ma na celu ocenę zainteresowania rynku projektem. Dodatkowym celem jest weryfikacja wstępnych założeń projektu określonych przez ZMPG wraz z doradcą.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów