Ruszyła właśnie pierwsza runda aplikacyjna konkursu projektów skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.  

Dostępne środki – 850 mln zł – będą przeznaczone na realizację inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Projekty mają dotyczyć zakupu bądź wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w sektorze produkcji i usług. Muszą one albo być stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata, albo nie przekraczać 15 proc. rozprzestrzenienia w danej branży. Minimalna kwota wsparcia udzielanego na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym to 2,4 mln zł.

Ocena składanych projektów będzie polegała głównie na weryfikacji poziomu innowacyjności produktowej. Każdy składany wniosek musi generować wprowadzenie nowego (lub znacznie ulepszonego) produktu na rynek docelowy, przynajmniej o zasięgu krajowym. Ważne jest to, że o dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy swoją firmę prowadzą w Polsce.

Poziom i wysokość wsparcia kształtuje się na poziomie 40–70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Należy jednak pamiętać o tym, że wartość projektu nie może przekroczyć kwoty 50 mln euro, a wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wynoszą nie mniej niż 8 mln zł i nie więcej niż 160 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 15 maja do 5 czerwca. Zainteresowani powinni zarejestrować się w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej PARP.