Dwadzieścia lat gospodarki wolnorynkowej to powód do dumy Polaków - takie wnioski wypływają z raportu "The Report Poland 2012".

Raport powstał przy współpracy magazynów biznesowych CEOWORLD i MGA z ministerstwem gospodarki i Fundacją Teraz Polska, ambasadą amerykańską i brytyjską. Stanowi on połączenie serii artykułów, wywiadów z analizami ekonomicznymi oraz informacjami praktycznymi, z których skorzystają przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami w Polsce.

Według raportu Polska ma ogromną liczbę powodów żeby być dumna z postępów gospodarczych, jakich dokonała w przeciągu ostatnich 20 lat. Stopa bezrobocia spadła o połowę, inflacja spadła z powyżej 600 proc. na początku lat 90-tych i jest pod kontrolą, a polska przedsiębiorczość może swobodnie rozwijać się w wymiarze lokalnym oraz globalnym. Polska podtrzymuje boom gospodarczy i stara się rozwiązać problemy związane z nierównością społeczną. Dane osiągnięcia nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia z Unii Europejskiej.

Polska, jako największy beneficjent pomocy unijnej w perspektywie na lata 2007-2013 otrzymała 67,3 mld euro w ramach europejskich funduszy strukturalnych - to dwa razy więcej niz Hiszpania, znajdująca się druga na liście. Analitycy szacują, że gdyby nie pomoc finansowa z UE, PKB Polski w 2011 byłby niższy o 3,7 - 5,6 proc., a stopa bezrobocia byłaby wyższa o 1,2 - 3,2 proc. Badania pokazują również szanse na przyszłość. Dzięki pomocy z UE w ciągu trzech najbliższych lat PKB może być wyższe o dodatkowe 5,7-7,4 proc., a stopa bezrobocia zmniejszy się o 3 punkty procentowe.

W raporcie znajduje się rozdział poświęcony Specjalnym Strefom Ekonomicznym, a w nim analiza ekonometryczna wpływu SSE w Polsce na wyniki biznesowe. Badania potwierdzają, że w regionach, w których istnieją specjalne strefy ekonomiczne odnotowuje się wyższy poziom inwestycji, niższe bezrobocie i wyższy poziom PKB w stosunku do regionów, gdzie nie utworzono stref. Stopa bezrobocia na obszarach, gdzie funkcjonują strefy jest średnio od 1,5 do 2,8 proc. niższa niż w przypadku subregionów i od 2,3 do 2,9 punktów procentowych niższa w przypadku powiatów. Poziom PKB na jednego mieszkańca jest wyższy od 3 proc do 7,5 proc. (dane za 2008 rok) w regionach, w których działają strefy, niż w pozostałych.

Na potrzeby raportu przeprowadzono również kompleksowe badanie wśród inwestorów z SSE, z którego wynika, że inwestorzy bardziej skłonni są do ponownego inwestowania w Polsce, gdy tylko zostanie przedłużony czas działania stref. 81 proc. inwestorów zadeklarowało chęć ponownych inwestycji, gdy perspektywa istnienia SSE wybiega poza 2020.

Pełna treść raportu w języku angielskim poniżej.