Projekt MTU Aero Engines Polska dołączył do listy inwestycji zamkniętych w tym roku przy wsparciu PAIiIZ. Firma zadeklarowała nakłady inwestycyjne w wysokości 13,8 mln euro oraz stworzenie 50 nowych miejsc pracy.

Wśród projektów zamkniętych przy wsparciu Agencji w pierwszym kwartale 2015 roku dominują sektory: nowoczesnych usług dla biznesu, badawczo-rozwojowy, ICT, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i AGD. Łączne nakłady inwestycyjne ośmiu zamkniętych projektów to 153,14 mln euro. Dzięki nim powstanie ponad 2,6 tys. nowych miejsc pracy.

Wśród 170 aktualnie obsługiwanych inwestycji dominują sektory BPO oraz motoryzacja – po 32 projekty, badawczo-rozwojowy – 19 projektów, lotniczy – 13 oraz spożywczy – 12. Wartość aktualnie obsługiwanych projektów to 3065,45 mln euro, a liczba miejsc pracy, które w przyszłości mogą stworzyć wynosi 30 061.

Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia kapitału, niezmiennie na pierwszym miejscu pozostają Stany Zjednoczone. PAIiIZ prowadzi aktualnie 48 amerykańskich projektów inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 940 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć ponad 6,6 tys. nowych miejsc pracy. Drugie miejsce wśród projektów Agencji zajmują inwestorzy z Niemiec – 29 inwestycji (429,65 mln euro, 4751 nowych miejsc pracy). Na kolejnym miejscu są inwestorzy z Francji (11 projektów), Włoch (10 projektów) oraz Japonii (9 projektów).