PAIiIZ zamknęła kolejne trzy projekty inwestycyjne. Od początku roku zakończono już 15 inwestycji o łącznej wartości 254,74 mln euro, które w przyszłości stworzą 3 697 nowych miejsc pracy. Inwestorzy, którzy zdecydowali się ulokować swój kapitał w Polsce prowadzą działalność w sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, BPO, badawczo-rozwojowym, ICT oraz spożywczym.

Aktualnie w portfelu PAIiIZ znajduje się 171 projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość wynosi 3089,3 mln euro. W przypadku realizacji wszystkich inwestycji może powstać 30 776 nowych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia najwięcej inwestycji pochodzi ze Stanów Zjednoczonych - 50 projektów (wartość 883,81 mln euro, 6889 nowych miejsc pracy). Na drugim miejscu są inwestorzy z Niemiec - 27 projektów (wartość 317,65 ml euro, 4481 nowych miejsc pracy). Kolejne miejsca zajmują inwestorzy z Francji, Włoch i Japonii. Agencja prowadzi po 11 projektów inwestycyjnych z tych krajów. Aktualnie PAIiIZ obsługuje 8 polskich projektów inwestycyjnych.

Z kolei pod względem sektorowym najwięcej inwestycji pochodzi z sektora motoryzacyjnego - 35 inwestycji (wartość 747,15 mln euro, zatrudnienie 7251). Agencja realizuje też 32 projekty z sektora BPO o wartości 30,1 mln euro i planowanym zatrudnieniu na poziomie 9460 pracowników) oraz 20 inwestycji z sektora badawczo-rozwojowego (wartość 62,64 mln euro, zatrudnienie 2056). Na kolejnych miejscach znajduje się sektor lotniczy (13 projektów) oraz branża spożywcza (11 projektów).