Dzięki realizacji 7 nowych projektów inwestycyjnych obsługiwanych przez PAIiIZ zatrudnienie znajdzie ponad tysiąc osób.  

PAIiIZ właśnie pozyskała 7 nowych inwestorów. Realizacja ich projektów inwestycyjnych może przyczynić się do utworzenia ponad tysiąca miejsc pracy.

W tym roku PAIiIZ zamknęła już 18 projektów inwestycyjnych (wartych 481 mln euro) – ich realizacja wiąże się z zatrudnieniem aż 4825 osób. Aktualnie Agencja prowadzi 157 projektów inwestycyjnych, które mogą dać łącznie prawie 30 tys. miejsc pracy. Największym inwestorem są obecnie Stany Zjednoczone, realizujące 44 projekty warte 907 mln euro, najpopularniejszą branżą zaś jest BPO.