18 143 - tyle miejsc pracy zadeklarowali inwestorzy obsługiwani przez PAIiIZ, którzy w tym roku zdecydowali o realizacji swoich projektów w Polsce. To o 81 procent więcej niż w ubiegłym roku.

W 2013 roku PAIiIZ zakończyła pozytywną decyzją inwestycyjną 50 projektów o łącznej wartości 824,9 mln euro. Wśród projektów zakończonych w 2013 roku dominują pochodzące ze Stanów Zjednoczonych (17 projektów), Niemiec (6 projektów), Wielkiej Brytanii (5 projektów) oraz z Francji, Belgii i Finlandii (po 3 projekty). Najwięcej zakończonych projektów pochodzi z sektora BPO+ICT (20 projektów) oraz motoryzacyjnego (10 projektów).

Obecnie Agencja prowadzi 164 projekty inwestycyjne o wartości 3423,79 mln euro, które mogą stworzyć 30 922 miejsc pracy. Na czele prowadzonych przez Agencję inwestycji są Stany Zjednoczone, z których pochodzi 46 projektów inwestycyjnych o wartości 934,75 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć stworzą 6949 miejsc pracy. Na kolejnym miejscu uplasowały się Niemcy z 26 projektami inwestycyjnymi, których wartość wynosi 618 mln euro. Mogą one stworzyć 5177 miejsc pracy. Trzecie miejsce zajmują Chiny (11 projektów inwestycyjnych, 308 mln euro, 2885 miejsc pracy) oraz Japonia (11 projektów inwestycyjnych, 102,8 mln euro, 1980 miejsc pracy). Kolejne miejsca - Korea Południowa (10 projektów) oraz Wielka Brytania (9 projektów).

Najwięcej inwestycji pochodzi z branży motoryzacyjnej (37 projektów, o wartości 1363 mln euro, 9489 miejsc pracy), BPO (35 projektów inwestycyjnych, 27,65 mln euro, 7460 miejsc pracy) oraz sektora badawczo-rozwojowego (15 projektów, o wartości 22,54 mln euro, 1504 miejsc pracy). Na kolejnych miejscach znalazły się branże lotnicza (9 projektów) oraz spożywcza (8 projektów).