Imponującym rezultatem zakończyła się misja inwestycyjna ekspertów Departamentu Inwestycji Zagranicznych (DIZ) w PAIiIZ do Stanów Zjednoczonych. Ekspertom Agencji udało się pozyskać aż 9 amerykańskich projektów. Część z nowych inwestorów wchodzi na polski rynek po raz pierwszy.

Delegacja na czele z dyrektor DIZ, Iwoną Chojnowską-Haponik prowadziła w USA działania o charakterze marketingu inwestycyjnego, które mają promować Polskę, jako atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału i prowadzenia działalności gospodarczej.

Eksperci Agencji prowadzili negocjacje z decydentami, przedstawicielami otoczenia biznesu oraz potencjalnymi inwestorami z sektora finansowego, a także spółkami technologicznymi i firmami zainteresowanymi rozbudową centrów B+R w Polsce. Rozmowy toczyły się w Fort Lauderdale, Filadelfia, Nowy Jork, Boston, Chicago, Minneapolis, Mountain View, Seattle, a także South Jordan.

W efekcie tych spotkań porfolio PAIiIZ wzmocniło się o aż dziewięć nowych projektów. Jest wśród nich pięć inwestorów, którzy debiutują na polskim rynku. Jak szacuje szefowa Departamentu Inwestycji Zagranicznych, pozyskane projekty amerykańskie mogą przełożyć się niebawem na stworzenie 1500  miejsc pracy w Polsce.

USA jest krajem, z którego pochodzi najwięcej inwestycji obsługiwanych przez Agencję. Obecnie PAIiIZ wspiera ponad 30 amerykańskich projektów. Jednym z inwestorów z USA, który właśnie przyjął ofertę wsparcia jest Solarwinds. Ten amerykański dostawca oprogramowania utworzy w Krakowie swoje strategiczne biuro badawczo - rozwojowe, gdzie zatrudnienie docelowo znajdzie 300 osób.