PAIiIZ podpisała porozumienia o współpracy z miastem Tarnów. Celem jest promocja gospodarcza miasta, a tym samym zwiększenie jego szans na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych.

PAIiIZ i Tarnów będą współpracować w zakresie profesjonalnego przygotowania miasta do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, poprzez podnoszenie umiejętności w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych czy tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczącymi gospodarki miasta.

Dotychczas PAIiIZ podpisała porozumienia  z 47 miastami prezydenckimi oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.