W ciągu 6 miesięcy 2014 roku Agencja doprowadziła do zakończenia 20 projektów inwestycyjnych. Łączna ich wartość wynosi 1589,44 mln euro, a liczba miejsc pracy, które dzięki nim powstaną - 5085.

Niekwestionowanym liderem wśród projektów obecnie prowadzonych przez Agencję pozostają Stany Zjednoczone. Wartość 42 projektów amerykańskich wynosi 587,65 mln euro, a liczba deklarowanych miejsc pracy 6555. Na drugim miejscu plasują się niemieccy inwestorzy z 29 projektami o wartości 464,65 mln euro, które w przyszłości mogą wygenerować 7010 nowych miejsc pracy. Na kolejnym miejscu są inwestorzy z Wielkiej Brytanii. 10 projektów brytyjskich o wartości 8,55 mln euro może w przyszłości stworzyć 1425 nowych miejsc pracy. PAIiIZ prowadzi również po 9 projektów inwestycyjnych z Francji oraz Japonii.

Najpopularniejszym sektorem wśród obsługiwanych przez PAIiIZ inwestorów jest BPO (33 projekty o wartości 23,75 mln euro, 8834 miejsc pracy), motoryzacja (31 projektów inwestycyjnych o wartości 1351,25 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć 8867 nowych miejsc pracy) oraz sektor badawczo-rozwojowy (11 projektów, o wartości 19,5 mln euro, 1086 nowych miejsc pracy). Na kolejnych miejscach plasują się branże: lotnicza (9 projektów inwestycyjnych), elektroniczna i przemysł drzewny (po 8 projektów).

Aktualnie PAIiIZ prowadzi 156 projektów inwestycyjnych, których łączna wartość może wynieść 2984,45 mln euro i doprowadzić do powstania 32 466 nowych miejsc pracy.