Wśród zakończonych projektów inwestycyjnych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych najliczniejszą grupę, obok sektora motoryzacyjnego, stanowi branża BPO. Na 19 zamkniętych projektów 5 dotyczy nowoczesnych usług. W sumie dzięki tym inwestycjom powstanie 820 etatów.

Tylko w maju tego roku do grona inwestorów, którzy wybrali Polskę na inwestycje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, dołączyły dwie firmy, które utworzą łącznie 150 miejsc pracy.

Pod koniec maja Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zamknęła pozytywną decyzją inwestora 19 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 515 mln euro. Realizacja tych inwestycji pozwoli na utworzenie 4 290 nowych miejsc pracy.

PAIiIZ prowadzi obecnie 148 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 4859,69 mln euro, które mogą stworzyć 36 124 miejsc pracy. Najwięcej projektów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (34 projekty o wartości 762,8  mln euro, 6323 planowanych miejsc pracy). Kolejne miejsca zajmują: Niemcy (19 projektów o wartości 535,4 mln euro, 5002 miejsc pracy), Wlk. Brytania (15 projektów), Japonia (8), Indie (7), Francja i Korea Płd. (po 6).

Najpopularniejsze sektory wśród projektów PAIiIZ to BPO (28 projektów o wartości 31,04 mln euro, 7547 deklarowanych miejsc pracy) i motoryzacja (26 projektów, 1812,5 mln euro, 11908 miejsc pracy). Pozostałe sektory to głównie: maszynowy (12 projektów), B+R (11) i ICT (9).