Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) to nowy ośrodek badawczy, dzięki któremu będzie można rozwijać i opracowywać nowe procesy związane z czystymi technologiami węglowymi.  

Inwestycja polegała głównie na wybudowaniu laboratoriów i dostarczeniu podstawowego zaplecza. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi aż 9 tys. mkw. CCTW składa się z trzech części. Pierwsza z nich to część laboratoryjna, znajdująca się na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Nowo powstały budynek został wyposażony w laboratoria badawcze, w których prowadzone będą prace interdyscyplinarne. Dotyczyć będą m.in. energetyki, inżynierii procesowej i nanotechnologii. Będą tam prowadzone także prace nad minimalizacją skutków wykorzystywania węgla, które są szkodliwe dla środowiska. W części laboratoryjnej oceniana będzie też jakość paliw stałych, a także efektywność wytwarzania i użytkowania energii.

Druga część – technologiczna – znajduje się na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Miłkowie. Wybudowano tam poligon podziemny służący do badania zgazowania węgla. W części naziemnej utworzono zaś nowe stanowiska do badań półtechnicznych. Powstał tam moduł oczyszczania i separacji gazów procesowych różnymi metodami: membranową, absorpcyjną, PSA.

Kolejna część CCTW, podobnie jak druga, związana jest z technologią. Znajduje się na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wybudowano tam instalacje technologiczne w skali PDU (Process Development Unit) i stanowiska badawcze w skali wielkolaboratoryjnej. Służyć będą do przeprowadzania badań zagazowania i oxy-spalania ciśnieniowego paliw stałych.

CCTW to największa inwestycja w regionie związana z infrastrukturą badawczą. Wartość tego projektu to prawie 162 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.