Firma Evoltaic Sp. z o.o. uruchomiła w Ostrowcu Świętokrzyskim nowy zakład produkcji granulatu na bazie recyklingu tworzyw sztucznych. Dla tych celów spółka przebudowała pohutnicze hale produkcyjne na terenie rewitalizowanej starej huty.

Wartość inwestycji to 70 mln zł. Na działce o powierzchni 1,2 ha powstał nowoczesny obiekt składający się z dwóch hal produkcyjnych o powierzchni 3500 mkw.  oraz nowoczesnego biurowca. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie 100 osób.

- Ostrowiecki zakład ma cechować pełna specjalizacja i innowacyjność. Cały ciąg produkcyjny jest oparty na patencie – mówi prezes zarządu Monika Majcher.

- Cała technologia opiera się na odczyszczaniu materiału z tworzyw sztucznych, które nie nadają się w żaden sposób do zaadoptowania procesowego.

Najpierw będzie tu selekcja, później mycie materiału, następnie granulacja, podczas której materiał otrzyma walory odpowiednie do produkcji. W Ostrowcu Świętokrzyskim będzie przetwarzane około 1000-1500 ton odpadów z tworzyw sztucznych, co daje firmie jedno z czołowych miejsc w Polsce w dziedzinie recyklingu. Przetworzony regranulat będzie służył do wytwarzania materiałów opakowaniowych, z którymi mamy styczność na co dzień, jak reklamówka sklepowa czy w rolnictwie folia okrywowa – wyjaśnia wspólnik Paweł Kuta.

Firma realizował projekt ,,Energooszczędna i wysokowydajna linia do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych" przy wsparciu środków UE z działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.