Hiszpański producent folii BOPP Poligal ogłosił rozpoczęcie realizacji wartej 30 mln euro inwestycji obejmującej instalację kolejnej linii do ekstruzji folii BOPP w nowej fabryce będącej częścią inwestycji greenfield w Polsce.

Fabryka położona będzie w Skarbimierzu (woj. opolskie, 60 km na południe od Wrocławia), na terenie należącym do Wałbrzyskiej SSE. Negocjacje w sprawie zakupu działki i otrzymania zezwolenia nie zostały jeszcze zakończone. Uruchomienie linii ma nastąpić w trzecim kw. 2016 r. Wybór Skarbmierza podyktowany był bliskością granicy niemieckiej i rynków zbytu w Europie Zachodniej.

Nowa fabryka w Polsce stanowi główną inwestycję firmy Poligal w jej strategii na lata 2012 - 2016, która kładzie duży nacisk na wzrost, internacjonalizację i rozwój technologii. Według dyrektora generalnego Santiago Fonta celem firmy Poligal jest jej rozbudowa i rozszerzanie zasięgu terytorialnego przy zachowaniu formuły średniego przedsiębiorstwa skupiającego się na produkcji najwyższej jakości folii, doskonałej obsłudze i bliskiej współpracy z klientami w realizacji inwestycji.

Wszystkie inwestycje, firma Poligal realizuje zgodnie z normami europejskimi i wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Firma Poligal należy do grypy rodzinnych przedsiębiorstw Peralada z siedzibą w Barcelonie.