26 czerwca w Opolu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę fabryki spółki Pasta Food Company. Inwestycja warta 80 milionów złotych jest największą realizowaną na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  W nowej fabryce będą produkowane mrożone lazanie. 

Pasta Food Company jest spółką joint venture firm Stefano Toselli oraz Ter Beke. Inwestor będzie prowadził w Opolu produkcję lazanii sprzedawanej na rynku polskim, a także w Europie Centalnej.

Firma zdecydowała się na inwestycję w Polsce ze względu na to, iż w relatywnie niskim stopniu odczuła skutki kryzysu, a także dysponuje dużym rynkiem wewnętrznym. Wybór Opola był podyktowany idealnym położeniem geograficznym w Europie Środkowej, dostępem do infrastruktury drogowej, a także wysoką jakością rynku pracy i wsparciem ze strony miasta Opola oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Firma uzyskała pozwolenie na środowiskowe w kwietniu, a dwa miesiące później pozwolenie na budowę. Prace rozpoczęły się w czerwcu. Zakończenie budowy fabryki planowane jest na kwiecień 2014 roku, natomiast produkcja powinna ruszyć w czerwcu 2014.

W pierwszym etapie inwestycji Pasta Food Company planuje stworzenie 50 nowych miejsc pracy. Jednocześnie założeniem firmy jest zwiększenie zatrudnienia do 150-200 osób do 2020 roku.