Dwa miliony złotych zainwestuje gdańska spółka Hanzatec i  skorzysta ze zwolnienia podatkowego. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała firmie decyzję o wsparciu inwestycji według nowej ustawy, która umożliwia otrzymanie pomocy publicznej bez względu na lokalizację projektu.
 
Wydana przez PSSE decyzja, która zezwala na działalność w ramach strefy ekonomicznej, zwalnia spółkę Hanzatec z części podatku dochodowego na 12 lat.  Gdańska firma, producent półproduktów z tworzyw sztucznych,  zadeklarowała inwestycję o łącznej wartości 2 mln zł i utworzenie 3 nowych miejsc pracy oraz  utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie co najmniej 5,5 pracowników do końca 2027 r.
 
Inwestycja, która ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy, polegać będzie na rozbudowie zaplecza produkcyjnego i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki maszynowej tworzyw sztucznych. Zdolności produkcyjne spółki zwiększy też planowana budowa obiektu  produkcyjno – magazynowo – biurowego oraz   zakup infrastruktury informatycznej do zarządzania działalności przedsiębiorstwa i wdrożenie systemów zarządzania jakością.  Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2024 r.
 
Spółka Hanzatec zadeklarowała także spełnienie kryteriów jakościowych, m.in.: utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i utrzymanie stabilnego zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,  wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych przez pracowników i działania w zakresie opieki nad nimi,  a także współpracę ze szkołami branżowymi. Kolejne punkty firma otrzymała za status  mikroprzedsiębiorstwa i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.