Pomorska SSE wydała drugie zezwolenie dla przedsiębiorstwa Vital sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łysomice.

Vital sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem produkującym pieczywo i wyroby cukiernicze, które w maju 2014 roku rozpoczęło pierwszy projekt inwestycyjny w Podstrefie Łysomice.

Planowana druga inwestycja ma na celu rozbudowę istniejącego zakładu o mroźnię w połączeniu z chłodnią wraz z zakupem urządzeń niezbędnych do produkcji mrożonej żywności. W związku z rozwojem przedsiębiorstwa, Inwestor planuje utworzenie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie istniejących.