Suwalska SSE wydał dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Zezwolenia otrzymały dwie furmy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NORD-OST" Sp. z o.o. oraz LIBRA-PRINT Sp. z o.o..

NORD-OST Sp. z o.o. poniesie na terenie Podstrefy Gołdap wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 480 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 131 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 133 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

LIBRA-PRINT Sp. z o.o. zadeklarowała poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 543 800,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz zatrudnienie co najmniej 25 pracowników do dnia 31 grudnia 2019 r i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 25 pracowników przez okres 2 lat.