Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Na terenie podstrefy Trzebownisko zainwestuje ML SYSTEM S.A. – producent innowacyjnych modułów fotowoltaicznych. Drugim inwestorem jest spółka ABK KOMPLET sp. z o. o. Firma zajmuje się produkcją pieczywa i wyrobów ciastkarskich, a działalność rozpocznie w podstrefie Szczecin.

ML SYSTEM działa na terenie podstrefy Trzebownisko od 2013 roku. Rozwiązania ML SYSTEM polegają na produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych przeznaczonych do instalacji na budynkach. Spółka jako jedna z pierwszych w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), kompatybilnych z budynkami (BIPV).

Celem nowej inwestycji jest uruchomienie produkcji ultralekkich paneli fotowoltaicznych. W ramach projektu inwestycyjnego przedsiębiorca na zakupionej nieruchomości zamierza wybudować halę produkcyjno-magazynową z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wdrożyć linię technologiczną do obróbki szkła i produkcji ultralekkich modułów fotowoltaicznych. Przedsiębiorca planuje ponieść na ten cel nakłady inwestycyjne w wysokości 35 mln zł. Realizacja projektu przyczyni się do zatrudnienia co najmniej 20 nowych pracowników.

Firma ABK KOMPLET sp. z o. o ma z kolei ponad 6-letnie doświadczenie na rynku spożywczym jako producent pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Nowy projekt inwestycyjny polega na zakupie nieruchomości na terenie podstrefy Szczecin i otwarciu nowego zakładu produkcyjnego. Na ten cel ABK KOMPLET planuje przeznaczyć ponad 39 mln zł, firma chce przy tym zatrudnić 35-ciu nowych pracowników.