W maju Gmina Łapy zakończyła proces uzbrajania terenu i przygotowała 10 nowych działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 1 ha każda. W piątek 12 lipca nastąpi uroczyste otwarcie terenów inwestycyjnych.

Obszar inwestycyjny gminy Łapy obejmuje tereny o powierzchni 24 hektarów, należące do Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działki zostały wyposażone w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem. W ramach realizowanej inwestycji przeprowadzono także kompleksowy remont i przebudowę dróg, które zapewniają bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych, zwiększając ich dostępność i atrakcyjność.

Realizacja inwestycji uzbrojenia 12 ha terenów inwestycyjnych kosztowała 18 002 789,34 zł, z czego koszty kwalifikowalne to prawie 15 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosło ponad 12 mln 477 tys. zł i stanowi blisko 85% kosztów kwalifikowanych.