Burmistrz Łap podpisał 8 marca umowę z przedstawicielami przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Budowlanych "Mipa" z Białegostoku, które wygrało przetarg na przygotowanie terenu. To kolejny krok do utworzenia w Łapach podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a co za tym idzie do utworzenia nowych miejsc pracy.

Zakres prac objętych umową z Mipa obejmuje wywóz ziemi, ale też budowę dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także linii oświetleniowej.

Podstrefa ekonomiczna w Łapach powstaje na dwunastu hektarach po zlikwidowanej cukrowni. Składać się będzie z dziewięciu działek - każda o powierzchni hektara. Mogą tam powstać firmy z branży produkcyjnej lub usługowej. Na uzbrojenie terenów gmina otrzymała unijne dofinansowanie.

To nie jedyna inwestycja w Łapach, która ma pomóc w utworzeniu miejsc pracy. Powstanie również inkubator przedsiębiorczości, który będzie wspomagać przedsiębiorców, szczególnie tych nowych, w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności. Będą oni mogli wynajmować powierzchnię biurową na preferencyjnych warunkach, a także korzystać z doradztwa prawnego, finansowego i marketingowego.