Wczoraj, 9 października, minister gospodarki, Waldemar Pawlak, odwołał wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Lidię Jarmułowicz.

- W dniu 9 października odbyło się Zgromadzenie Wspólników Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Podczas Zgromadzenia Wspólników w drodze oświadczenia Ministra Gospodarki ze składu  Zarządu Spółki została odwołana pani Lidia Jarmułowicz - poinformowała Wałbrzyska SSE.

Wspólnikami WSSE jest 17 podmiotów, z których skarb państwa skupia największą liczbę udziałów. Minister gospodarki ma prawo odwołać dwóch członków zarządu strefy. W ubiegłym roku wicepremier Pawlak wykorzystał przysługujące mu prawo, aby nie przedłużyć kadencji ówczesnego prezesa i wiceprezesa i na te stanowiska powołał Urszulę Solińską-Marek i Lidię Jarmołowicz.

Jego decyzja spotkała się z zarzutami o faworyzowanie przedstawicieli PSL, a na znak protestu pracownicy strefy odeszli z firmy.

Nieoficjalnie mówi się, że Strefa nie przynosi zakładanych zysków, zaś dokonane w ostatnim roku transakcje zakupu gruntów od prywatnych właścicieli powinny zostać uważnie zbadane.