Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

W znowelizowanym rozporządzeniu przewidziano zmianę powierzchni Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Obszar strefy zostanie powiększony o 43,7405 ha, w tym 0,641 ha to grunty prywatne. Po zmianie obszar strefy wyniesie 1720,9069 ha. Włączenie do sse nowych terenów zyskało akceptację gmin oraz zgodę właścicieli gruntów. Zmianę granic strefy pozytywnie zaopiniowały zarządy województw: mazowieckiego i podkarpackiego.

Tereny włączone do tarnobrzeskiej sse położone są w Radomiu, Jaśle, Tarnobrzegu, oraz w gminie Nowa Dęba. Przewiduje się, że na tych obszarach uruchomione zostaną nowe inwestycje, w wyniku których – w najbliższych latach – może powstać ok. 1636 nowych miejsc pracy. Przewidziane nakłady to ok. 456,8 mln zł.