Sosnowiec, Jaworzno i Mysłowice, trzy graniczące ze sobą śląskie miasta, przygotowały Strategię Rozwoju Gospodarczego w oparciu o posiadany potencjał terenów poprzemysłowych.

Projekt, zaprezentowany podczas wspólnej konferencji, dotyczy przyszłej rewitalizacji siedmiu terenów zdegradowanych. Dzięki pozyskanym funduszom miasta przeprowadziły badania geologiczne, geotechniczne i ocenę stopnia zanieczyszczenia wraz z analizą ryzyka zdrowotnego dla potrzeb wyboru kierunku ponownego ich zagospodarowania oraz ekspertyzę stanu technicznego obiektów.

– Mamy duże doświadczenie w przywracaniu do życia terenów po dawnych kopalniach czy hutach. Jednak każdy projekt, który pozwoli nam na poszerzenie oferty jest dla nas bardzo ważny. Dokumentacja pozwoli nam na ubieganie się o unijne środki na projekty rewitalizacyjne – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

 – Za kilka lat będziemy zadowoleni, że zaczęliśmy coś konkretnego budować. Trzeba pamiętać, że do 2020 r. jest jeszcze szansa na pozyskanie dużych pieniędzy ze środków zewnętrznych – podkreślała Elżbieta Bieńkowska.

Sosnowiec zgłosił do projektu trzy tereny, największy obejmuje ok. 48 ha przy ul. Watta. Kolejne to ok. 10 ha na hałdzie po Kopalni KWK Porąbka-Klimontów oraz 6 ha przy ul. Wojska Polskiego w pobliżu Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Koszt całego projektu zamknął się kwotą 1,2 mln zł (w tym ok. 1 mln zł z UE).