Grupa Murapol zawarła warunkową przedwstępną umowę dot. zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Pachońskiego w Krakowie, o łącznej powierzchni 2,04 ha za kwotę ok. 27,1 mln zł netto. Na zakontraktowanych terenie inwestycyjnym deweloper zamierza zrealizować projekt inwestycyjny obejmujący 572 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ponad 23,5 tys. mkw.

Zawarta umowa dotyczy gruntu, który historycznie był już zakontraktowany przez Murapol, ale Spółka odmówiła zawarcia przyrzeczonej umowy dot. zakupu tego terenu. Podpisany dzisiaj dokument reguluje kwestie sporne, które stanowiły podstawę ww. odmowy, tj. zawiera zobowiązanie sprzedającego do pokrycia z ceny sprzedaży nieruchomości opłaty za zmianę ich celu użytkowania wieczystego. Ponadto przyrzeczona umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zostanie podpisana do 31 maja 2019 roku po spełnieniu warunku zawieszającego, jakim jest doprowadzenie przez sprzedającego do zmiany terminów zagospodarowania jednej z nieruchomości na swój koszt i w sposób zgodny z oczekiwaniami kupującego, umożliwiający jej realizację zgodnie z przepisami prawa.

W dniu podpisania umowy przedwstępnej, Murapol wpłacił na rzecz sprzedającego zadatek oraz zaliczkę w łącznej kwocie 12 mln zł netto.

- Pomimo odejścia od stołu rozmów ze sprzedającym, ostatecznie udało nam się dojść do konsensusu, a zawarte w podpisanej dzisiaj umowie nowe warunki współpracy są akceptowalne dla obydwu stron transakcji. Bardzo nas to cieszy, gdyż zakontraktowany grunt jest atrakcyjny inwestycyjnie, o czym wiedzieliśmy już w pierwszym podejściu do jego zakupu – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.  

Obecnie w sąsiedztwie zakontraktowanej nieruchomości Grupa Murapol realizuje projekt Murapol Parki Krakowa. W ramach pierwszego etapu inwestycji do dyspozycji klientów zostały postawione 152 mieszkania, a kolejne etapy są w przygotowaniu.