Konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras, podpisało 19 lipca umowę na zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku koło Kielc. Inwestycja obsłuży miasto oraz 17 okolicznych gmin. Blisko 400 tysięcy mieszkańców.

Obecnie w Promniku składowanych jest 1,5 mln ton odpadów komunalnych, a usypana z nich góra ma 24 metry wysokości. To najwyższe wzgórze w okolicy. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów uniemożliwi powstanie kolejnej hałdy a odpowiednio zagospodaruje odebrane śmieci. Aż 75 procent opadów, które trafią na wysypisko będzie można przerobić, odzyskać surowce wtórne albo uzyskać paliwo i kompost.

W zakładzie powstanie nowoczesna linia do sortowania śmieci, z których odzyskiwane będą  metale, plastik i makulatura. Z pozostałych odpadów wytworzone zostanie paliwo do cementowni. Odpady biologiczne trafią do urządzeń fermentacji metanowej. Uzyskane ciepło i prąd do własnych celów wykorzysta Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. W ramach inwestycji konsorcjum zbuduje również oczyszczalnię ścieków i powietrza oraz podda rekultywacji  dwa stare składowiska.

Kontrakt zakończy się w drugiej połowie 2015 roku i kosztować będzie 223 mln zł, z czego 148 mln zł. pokryje Fundusz Spójności UE.

To już kolejny kontrakt Mostostalu na projekt związany z gospodarowaniem odpadów. W ostatnich dniach Mostostal Warszawa zdobył również kontrakt na spalarnię śmieci w Szczecinie.