Mlekovita uruchomi nowy zakład produkcji proszków mlecznych. Firma otrzymała na projekt wsparcie publiczne w wysokości 30 mln zł.

- Dzięki inwestycji firma zwiększy skalę produkcji, która pozwoli jej na konkurowanie na rynku europejskim. Utworzy także 153 nowe miejsca pracy – powiedziała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas podpisania umowy o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita.

Umowa dotyczy wsparcia w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Polegać ona będzie na budowie fabryki proszków mlecznych oraz uruchomieniu czterech nowych linii w istniejącej fabryce. Inwestor planuje do 2017 r. zainwestować 380 mln zł. W związku z projektem powstaną ponadto 153 nowe miejsca pracy. Inwestycja, w ramach umowy z Ministrem Gospodarki, została wsparta kwotą ponad 30 mln zł.

Zakład w Wysokiem Mazowieckiem jest największym zakładem przetwórstwa mleka w Polsce. Przerabia się tam ok. 2,5 mln litrów mleka w ciągu doby, a w przypadku realizacji projektu - zdolności produkcyjne zakładu wzrosną o ok. 50 proc. Zakład jest zlokalizowany w woj. podlaskim.