Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa organizuje misję gospodarczą do Kazachstanu w dniach 26-30 października 2015. Misja odbędzie się podczas trwania międzynarodowych targów branży energetycznej oraz Forum Energetyków Kazachstanu.

Dla uczestników misji zorganizowane zostanie: spotkania matchmakingowe z przedstawicielami kazachskich firm branży energetycznej oraz seminarium – z udziałem przedstawicieli WPHI Ambasady RP w Ałmaty, spotkanie z przedstawicielem kazachskich instytucji otoczenia biznesu branży energetycznej. Seminarium będzie okazją do rozszerzenia wiedzy na temat rynku kazachskiego oraz do nawiązania nowych kontaktów.

Uczestnicy misji będą mieli możliwość prezentacji swoich materiałów reklamowych oraz filmu reklamowego. Szczegółowe informacje na stronie Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.