Prawie 7 tys. nowych miejsc pracy powstało w SSE w 2012 roku, zaś skumulowana wartość iwnestycji wyniosła ponad 85 mld złotych - wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki. 
 
W 2012 r. liczba miejsc pracy utworzonych w SSE zwiększyła się o 6,8 tys., a łączny obszar specjalnych stref ekonomicznych wzrósł o blisko 784 ha – wynika z „Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.”. Kierownictwo MG przyjęło dokument 25 kwietnia i zaleciło przekazanie go do uzgodnień międzyresortowych.

Skumulowana wartość inwestycji w SSE osiągnęła w 2012 r. 85,8 mld zł i była wyższa o ok. 6,2 mld zł (7,7 proc.) w stosunku do roku poprzedniego.

Zainwestowany w SSE kapitał w ponad 74 proc. pochodził z sześciu krajów: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Włoch i Japonii. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (25,6 proc.) oraz producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (10,1 proc.).
W 2012 r. liczba miejsc pracy w specjalnych strefach ekonomicznych zwiększyła się o 6,8 tys., tj. o 2,8 proc. Na koniec 2012 r. inwestorzy zatrudniali łącznie 248,4 tys. pracowników.

Wydatki na budowę infrastruktury na obszarze SSE wyniosły w 2012 r. 369,3 mln zł. Nakłady spółek zarządzających strefami stanowiły blisko 31 proc. tej kwoty i były wyższe o 16 proc. w stosunku do roku 2011. Pozostała część wydatków finansowana była przez gminy, gestorów mediów oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W 2012 r. podmioty te przeznaczyły na rozwój infrastruktury o 4,2 proc. środków więcej niż w roku 2011.

W 2012 roku wszystkie spółki zarządzające osiągnęły dodatni wynik finansowy.