25 listopada przedstawiciele spółki oraz lokalnych władz symbolicznie wmurowali kamień węgielny pod budowę nowej fabryki spółki PZ Cormay w lubelskiej podstrefie SSE EURO-PARK MIELEC.

Firma jest producentem odczynników diagnostycznych (chemia kliniczna i hematologia) oraz aparatury medycznej. Na terenie sse planuje inwestycję na poziomie 25 mln złotych i utworzenie co najmniej 20 nowych miejsc pracy. Spółka zamierza poszerzyć swoją ofertę o seryjną produkcję wysokiej klasy aparatów diagnostycznych.

Przedsiębiorcami zakłada zakończenie prac budowlanych i uruchomienie produkcji w trzecim kwartale 2015 roku. PZ Cormay to jeden z 21 inwestorów funkcjonujących w podstrefie Lublin w oparciu o ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w sse.

Podstrefa w Lublinie została utworzona w 2007 roku i obejmuje 116 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z czego ok. 70 proc. terenów strefy jest już zagospodarowane. Wartość inwestycji zrealizowanych dotychczas w lubelskiej podstrefie wynosi prawie 154 mln zł.