Ministerstwo Gospodarki przedstawiło informację na temat wdrożenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Najwięcej zainwestowano w Legnickiej, Katowickiej i Warmińsko-Mazurskiej SSE.

Rada Ministrów przyjęła Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r., przedłożoną przez ministra gospodarki. W 2014 r. łączna powierzchnia 14 stref wyniosła 18 134,0 ha (wzrost o 1 930,3 ha). SSE obejmowały tereny zlokalizowane w 162 miastach i 232 gminach. Średni stopień zagospodarowania wyniósł 61,6 proc. Największy stopień zagospodarowania posiadała strefa łódzka (75,1 proc.), najmniejszy – legnicka (26,1 proc.). W ubiegłym roku zmieniły się granice wszystkich 14 stref. W największym stopniu powiększono strefę pomorską, wałbrzyską i katowicką, zmniejszył się natomiast nieznacznie obszar strefy słupskiej.

W ubiegłym roku wydano 436 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, co oznacza, że w stosunku do 2103 r. ich liczba zwiększyła się o 72,3 proc. Najwięcej zezwoleń wydano dla strefy wałbrzyskiej (64), katowickiej (58), krakowskiej (44), mieleckiej (42) i tarnobrzeskiej (39). Pod koniec 2014 r. przedsiębiorcy posiadali 2 056 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności.

Od początku funkcjonowania do końca 2014 r. nakłady inwestycyjne w strefach wyniosły ok. 102 mld zł. Najwyższą dynamikę inwestycji odnotowano w strefie krakowskiej (20,2 proc.) Wysoką dynamikę posiadały strefy pomorska i łódzka (15,3 proc.).

Na koniec 2014 r. w SSE zatrudnionych było ok. 296 tys. osób – z tego 72,4 proc. stanowiły nowe miejsca pracy. Największy wzrost w obszarze nowych miejsc pracy miała strefa kamiennogórska i krakowska.

Łączne nakłady piętnastu największych inwestorów na koniec 2014 r. wyniosły ok. 24,3 mld zł. W czołówce inwestorów znajduje się branża motoryzacyjna (General Motors, Toyota, Volkswagen) – 61,0 proc. inwestycji. Kolejne miejsca zajmują producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Największa koncentracja kapitału – LSSE, Katowicka SSE i W-MSSE. Zainwestowany w SSE kapitał pochodził z sześciu krajów: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i Włoch, jest to ponad 74 proc.

W roku ubiegłym na promocję spółki zarządzające strefy wydały ponad 7,8 mln zł; na budowę infrastruktury – ok. 98 mln zł. W 2014 r. łączna kwota zwolnienia podatkowego wyniosła 14,14 mln zł. Z największego zwolnienia skorzystała spółka zarządzająca strefą katowicką – było to 2,61 mln zł.