Decyzja Rady Ministrów, dotycząca wydłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r. oraz dobre wyniki w handlu zagranicznym skutkują wzrostem zainteresowania naszym krajem jako miejscem lokalizacji inwestycji, zwłaszcza wśród inwestorów z USA i Azji - informuje ministerstwo gospodarki.

Wydłużenie działalności SSE o 6 lat powoduje, że nadal są one ważną zachętą inwestycyjną, przyczyniając się do zwiększonego napływu nowych projektów do Polski. Ma to szczególne znaczenie dla przedstawicieli sektorów o niskiej stopie zwrotu, np. branży motoryzacyjnej, którzy często wybierają tereny SSE jako lokalizację swoich inwestycji.

- Dzięki 14-letniej perspektywie funkcjonowania stref mamy realną szansę na pełne  wykorzystanie limitu ich powierzchni w Polsce, czyli 20 tys. ha - czytamy w komunikacie MG.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., która w imieniu Ministra Gospodarki prowadzi obsługę inwestorów zagranicznych obsługuje aktualnie ponad 150 projektów. Dzięki temu jest szansa na ponad 31 tys. nowych miejsc pracy, a do Polski może napłynąć kapitał w wysokości ponad 4,5 mld euro. Projekty znajdują się na różnych etapach zaawansowania.