Hiszpańskie firmy doceniają Polskę, która po Niemczech ma być w najbliższych latach jednym z głównych kierunków lokaty kapitału w Europie. 

Sytuacja gospodarczo–ekonomiczna w Europie, instrumenty wspierające rozwój inwestycji zagranicznych oraz nowa perspektywa finansowa to główne tematy poruszone podczas rozmowy wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z członkami Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie odbyło się 20 czerwca w Warszawie.

- Hiszpania jest 13. partnerem handlowym Polski z obrotami towarowymi sięgającymi 6 mld euro i zrównoważonym bilansem handlowym – przypomniał wicepremier Piechociński.

Wicepremier podkreślił, że hiszpańscy przedsiębiorcy docenili nasz kraj i atrakcyjne warunki, jakie oferujemy zagranicznym inwestorom.

– W Polsce działa ponad 700 firm z hiszpańskim kapitałem, a inwestycje wielu z nich przekroczyły 1 mln dol. – dodał.

Zaznaczył, że pomimo niełatwej sytuacji ekonomicznej w Europie, Polska zgodnie z przewidywaniami w ciągu najbliższych trzech lat będzie drugim po Niemczech najbardziej atrakcyjnym w Europie krajem do lokowania kapitału.

- W obecnych realiach jednym z priorytetów polskiego rządu jest zapewnienie najlepszych warunków do inwestowania w strategicznych dziedzinach gospodarki – poinformował wiceszef polskiego rządu. Jego zdaniem najważniejszymi instrumentami wsparcia są specjalne strefy ekonomiczne, oferujące gotowe tereny pod budowę inwestycji i ulgi podatkowe. Dodał, że szansą na zwiększenie konkurencyjności, nie tylko polskich firm, nadal pozostają środki europejskie, których wciąż jesteśmy największym beneficjentem.

Wicepremier Janusz Piechociński odniósł się również do obecnej sytuacji gospodarczej państw Unii Europejskiej.

– Zmniejszenie deficytów budżetowych i ograniczeń wzrostu gospodarczego w Europie wymaga solidarności i współdziałania, nie tylko w krajach należących do strefy euro – powiedział.

Wyjaśnił, że Polska przyjmie wspólną walutę, gdy zostaną spełnione przez nasz kraj kryteria z Maastricht i ustabilizuje się sytuacja w krajach Eurolandu. Podczas spotkania wicepremier zadeklarował też, że polski rząd dąży do jak najszybszej nowelizacji prawa energetycznego obejmującego również instrumenty wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Polsko–Hiszpańska Izba Gospodarcza została utworzona w 2000 r. z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców. Jej zadaniem jest przede wszystkim ułatwianie pozyskiwania partnerów handlowych, rozpowszechnianie informacji o działalności zrzeszonych w Izbie firm, tak w Polsce, jak i w Hiszpanii. Izba dostarcza także informacji rynkowych i finansowo–ekonomicznych dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo-techniczno-przemysłowej.