MLP Group przeprowadzi kolejną emisję obligacji o wartości 20 mln EUR

  • 28 października 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Monika Dobosz, Dyrektor finansowa w MLP Group

Deweloper wyemituje obligacje o wartości 20 mln EUR. Papiery dłużne zostaną wyemitowane 17 listopada br., a ich wykup nastąpi 17 maja 2024 r.

Zarząd MLP Group podjął uchwałę o emisji 20.000 niezabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 EUR za jedną obligację. Oferta zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 17 listopada 2021 roku po cenie emisyjnej 1000 EUR za jedną obligację. Termin wykupu przypada na dzień 17 maja 2024 roku. Dzięki tej emisji MLP Group pozyska kwotę 20 mln EUR. 

– W ostatnim czasie przeprowadziliśmy cykl spotkań z inwestorami, którzy potwierdzili zainteresowanie objęcia emitowanych przez nas obligacji i finansowania rozwoju MLP Group. Jesteśmy również zadowoleni z uzyskanych warunków oprocentowania kuponu odsetkowego, który aktualnie kształtuje się w okolicach 1,70%. – powiedziała Monika Dobosz, Dyrektor finansowa w MLP Group S.A.

Będzie to kolejna emisja obligacji MLP Group przeprowadzana w trudnym pandemicznym okresie, która zakończy się satysfakcjonującym wynikiem dla spółki. W tym roku w ramach emisji akcji i obligacji Grupa pozyskała już 50,1 mln EUR. Środki wykorzystywane są głównie na rozwój działalności na rynku niemieckim, austriackim i polskim oraz zakup nowych gruntów pod kolejne projekty. 

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów