Unibep podpisał umowę o wartości ok 73 mln zł netto na wybudowanie zespołu pływalni przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. Zakontraktowany obiekt, mogący jednocześnie pomieścić około 700 osób, jest przewidziany do organizacji zawodów krajowych i międzynarodowych. 

Nowopowstający zespół pływalni będzie dobudową do istniejącego, zbudowanego w latach 60., zespołu zlokalizowanego na terenie MOSIR-u w Lublinie. Istniejąca hala z łukowo-fałdowym dachem żelbetowym jest uważana za bardzo dobry przykład architektury i konstrukcji tamtych lat. Obie części, stara i nowa dobrze się uzupełniają. Powstający obiekt będzie stanowił funkcjonalną i architektoniczną całość wpisaną w istniejący układ komunikacyjny.

Zaprojektowaną część odsunięto od istniejących zabudowań z myślą o utworzeniu placu, który pełnić będzie funkcję kompozycyjną, oprócz komunikacyjnej, dostawczej i drogi pożarowej. Wyróżniającym się elementem placu będą cztery rzeźby pływaczek na jego początku oraz ciąg fontann wzdłuż osi podłużnej, całość zwieńczy szklana kula nad basenem rekreacyjnym i dywanowe oświetlenie posadzkowe.

– To duża i skomplikowana budowa na którą jesteśmy przygotowani dotychczasowymi doświadczeniami zarówno kadrowo jak i logistycznie. – mówi Jan Mikołuszko, prezes zarządu Unibep S.A.

Powierzchnia zabudowy obiektu to ok. 7 tys. mkw. przy powierzchni netto ponad 14 tys. mkw. Kubatura obiektu to 97 tys. mszesc. Powierzchnia lustra wody wynosi 2 240 mkw. natomiast z trzech stron niecki basenowej znajdą się trybuny na 2 100 osób. Kompleks pływalni składa się z czterech połączonych brył: zespołu rekreacyjnego jako łącznika nowej i istniejącej części z 25-metrowym basenem, 50-metrowego basenu olimpijskiego oraz części rekreacyjnej.

- Ten kontrakt uzupełnia doskonale nasz portfel zleceń na rok bieżący i lata następne. W tej chwili możemy pochwalić się portfelem zleceń zapełnionym już w 100 proc. na rok 2013 i w ponad 70 proc. na rok następny. Stawia nas to w bardzo dobrej pozycji na tle branży budowlanej i motywuje do dalszych działań. Termin realizacji umowy – 16 miesięcy – uważamy za trudny ale realny – dodaje prezes Unibep.