Spółka Europiek zainwestuje blisko 10 mln zł w produkcję pieczywa w zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. 6 marca zarząd Agencji udzielił zezwolenia na prowadzenie przez spółkę działalności na terenie podstrefy Lublin.

ARP S.A. udzieliła zezwolenia na uruchomienie w podstrefie Lublin SSE Euro-Park Mielec produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Spółka Europiek zadeklarowała łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 9,73 mln zł. W zakładzie  zatrudnienie znajdzie 30 osób.

Firma Europiek zajmuje się produkcją i dystrybucją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich. W ramach realizowanego na terenie strefy projektu Europiek planuje modernizację hali kupionej od spółki MPC Metal i przystosowanie jej do własnych celów produkcyjnych. Firma zamierza także kupić i uruchomić linię technologiczną  do produkcji pieczywa oraz oprogramowanie do zarządzania. Realizacja inwestycji pozwoli na uruchomienie produkcji świeżego pieczywa oraz pieczywa o wydłużonym okresie przydatności do spożycia. Całość prac inwestycyjnych ma zostać zakończona w przyszłym roku.

Zezwolenie dla Europieku to piąte zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK Mielec wydane w tym roku przez ARP SA.