W 2015 roku 13 Inwestorów ŁSSE łącznie zadeklarowało nakłady inwestycyjne w wysokości 558 mln zł, zatrudnienie 481 nowych pracowników oraz utrzymanie 1193 miejsc pracy. ŁSSE złożyła także wniosek o kolejne tzw. rozszerzenia strefy, tym razem powiększające obszar strefy o kolejne 22 ha.

Wniosek zawiera m.in. 4 nowe projekty inwestycyjne (w Łodzi, Kutnie, Sławnie i Koninie). Inwestorzy zadeklarowali w nich łącznie nakłady za ponad 345,3 mln zł oraz utworzenie przynajmniej 427 nowych miejsc pracy. Ponadto powiększą się podstrefy w Kutnie i Łowiczu o nowe tereny inwestycyjne. Największą tegoroczną inwestycją zarówno pod względem nakładów, jak i zatrudnienia jest nowy projekt Ceramiki Tubądzin.

Grupa Tubądzin to jeden z czołowych polskich producentów płytek ceramicznych. Ceramika Tubądzin III sp. z o.o. sp. k. - wchodząca w skład Grupy Tubądzin - została utworzona we wrześniu 2015 r. w celu zrealizowania nowego projektu inwestycyjnego: budowy nowoczesnego zakładu produkcji płytek ceramicznych, w tym płytek podłogowych
i fasadowych wytwarzanych w dużych i bardzo dużych formatach. Zgodnie z przyjętą strategią Grupy Tubądzin, efektem realizowanej inwestycji będzie poszerzenie oferty Grupy o kolejne kolekcje produktów charakteryzujących się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi i atrakcyjnym wzornictwem.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości przekraczającej 135 mln zł (do połowy 2019 r.), zatrudnić przynajmniej 107 nowych pracowników (do końca 2017 r.) oraz utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do końca 2022 r. Jest to czwarta inwestycja realizowana przez Grupę Tubądzin w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

- Większość tegorocznych projektów to reinwestycje naszych obecnych inwestorów. To nas cieszy, bo świadczy o tym, że przedsiębiorcy czują się w strefie dobrze. Zbudowaliśmy wzajemne zaufanie, tak potrzebne przy realizacji projektów biznesowych – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.

Od początku istnienia Łódzkiej SSE, wydano 286 zezwoleń, a inwestorzy zrealizowali inwestycje o łącznej wartości ponad 13 mld zł, dzięki którym powstało ponad 33 tysiące miejsc pracy. ŁSSE zajmuje obecnie ponad 1339 ha i składa się z 44 podstref w trzech województwach: łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Najsilniejsze branże obecne w strefie to: AGD, kosmetyczno-farmaceutyczna, ceramiczna, IT/BPO oraz opakowań.