Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, po raz drugi z rzędu, otrzymała tytuł najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej dla sektora MŚP w Europie. Tytuł przyznany został przez prestiżowe brytyjskie wydawnictwo fDi Magazine (Grupa Financial Times) w rankingu fDi Global Free Zones of the Year 2015.

Na koniec 2014 roku, 43% inwestorów w ŁSSE to sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba firm z sektora MŚP w porównaniu do roku 2013 wzrosła o 13%.

Oprócz tytułu, ŁSSE została również wyróżniona w czterech innych obszarach swojej działalności: reinwestycje w 2014 r., strategia i zaangażowanie we współpracę polsko-chińską, nowe inwestycje oraz szkolenie umiejętności.