Zarząd Województwa Łódzkiego wyznaczył pierwsze konkursy na dofinansowanie inwestycji w ramach nowego rozdania pieniędzy unijnych. Ponad 270 mln zł przeznaczonych zostało na drogi i blisko 50 mln zł na przygotowanie terenów pod inwestycje.
 
- Cieszę się, że zdążyliśmy w pierwszym półroczu, tak jak zapowiadaliśmy. Myślę, że dla samorządów z województwa jest to bardzo dobra wiadomość – powiedział  marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.
 
Pierwszy z konkursów zakłada dofinansowanie przygotowania terenów pod inwestycje. O pieniądze na uporządkowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych czy remont i modernizację obiektów budowlanych mogą ubiegać się samorządy ich związki oraz stowarzyszenia. Nabór wniosków rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa dziesięć dni. Kwota na dofinansowanie projektów wynosi 12 mln euro, czyli ok. 49 mln zł. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 20 mln zł, a dofinansowania – 85 procent wydatków.
 
Drugi konkurs dotyczy budowy i przebudowy dróg wojewódzkich - m.in. obwodnic, skrzyżowań, wiaduktów, tuneli i mostów. Kwota, jaką zarząd województwa przeznaczył na dofinansowanie projektów to 68 mln euro, czyli na dziś - ponad 270 mln zł.