12 czerwca w siedzibie zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o wspólnej działalności promocyjno-informacyjnej ŁSSE i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi.

W obecności Tomasza Jędrzejczaka, Sekretarza Stanu w Kancelarii prezesa Rady Ministrów, list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy podpisali Adam Macierewicz, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Warszawie, i Tomasz Sadzyński, prezes zarządu ŁSSE.

Obydwie instytucje zamierzają wspólnie realizować działania promocyjne i informacyjne dotyczące nieruchomości i terenów inwestycyjnych, wspierać inicjatywy mające na celu ich sprzedaż oraz zacieśnić współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie. Współpraca pomiędzy instytucjami polegać będzie na wspólnych działaniach informacyjno - promocyjnych w zakresie nieruchomości i terenów inwestycyjnych, m.in. wspólny udział w targach i wydarzeniach branżowych czy spotkania z potencjalnymi inwestorami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.