Do Sądu Rejonowego w Legnicy wpłynął wniosek w upadłość spółki zależnej Rank Progress - Progress XXI. Rank Progress komentuje wniosek jako bezzasadny.

Wniosek o upadłość Progress XXI, spółki powołanej do realizacji parku handlowego w Grudziądzu, złożył PPUH Famibex.

- W opinii zarządu Rank Progress SA wniosek jest bezzasadny, ponieważ został on złożony przez podmiot, który nie jest naszym wierzycielem. W złożonym wniosku, jako źródło wierzytelności, została wskazana nota obciążeniowa z 19 marca 2014 r. wystawioną przez Marcpol a przeniesioną w drodze cesji na P.P.U.H. „FABIMEX”. Warto dodać, że to Marcpol jest naszym dłużnikiem, ponieważ nie regulował czynszu najmu za lokal w grudziądzkim parku handlowym. W naszej ocenie jest to więc działanie podyktowane chęcią zaszkodzenia Rank Progress SA, co potwierdza opinia naszych prawników, którzy podkreślają, że wniosek został niewątpliwie złożony w złej wierze w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze - czytamy w komentarzu Rank Progress.

Rank Progress poinformował również, że kondycja finansowa Progress XXI jest bardzo dobra i nie ma jakichkolwiek przesłanek prawnych, aby uznać ją za niewypłacalną.